Concept Diary – Een geloof voor mensen die Niks geloven.

Premisse

Een geloof voor mensen die Niks geloven.

Synopsis

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in religies. Zelf geloof ik niets specifieks, maar wel ‘iets’. Voor dit project wilde ik op zoek gaan naar mijn eigen geloof om dit vervolgens te ontwerpen. Gaandeweg bleek het te ambitieus om binnen tien weken een eigen geloof te formuleren. Ik besloot vanuit een marketing oogpunt te kijken en een geloof te ontwerpen voor een doelgroep die nog niet of nauwelijks gehoord wordt in het religieuze speelveld. Ruim 50% van de Nederlanders gelooft niks. Een deel hiervan weet niet goed wat die gelooft, net als ik. Om deze groep tegemoet te komen heb ik een geloof ontworpen waarbij men op een speelse manier op zoek kan gaan naar datgene wat die zelf gelooft, om hiermee een eigen ‘Bijbeltje’ te vullen. Op deze manier hoop ik meer bewustwording te creëren rondom het geloof.

Onderbouwing

In eerste instantie was het mijn plan om te visualiseren wat er tussen hemel en aarde zou kunnen zijn. Al gouw is dit veranderd in het ontwerpen van mijn eigen religie. Hierin was ik erg op zoek naar antwoorden op grote levensvragen als “wat is er na de dood”. Hier kon ik geen antwoord op vinden waardoor ik heb besloten om me niet meer specifiek te richten op een eigen religie maar op een religie die aansluit bij meerdere mensen. Om er achter te komen waar in het religieuze speelveld nog plek is voor een nieuwe religie ben ik het vraagstuk als marketeer gaan bekijken. Ik heb met behulp van Blue Ocian technieken de grootste Nederlandse religies naast elkaar gelegd om hier conclusies uit te trekken. Ik kwam er onder anderen achter dat ieder geloof na de dood iets nieuws of iets heel moois belooft, dit waren de uniek selling points van andere geloven. Toch zegt het CBS dat ruim 50% van de Nederlanders geen geloofsovertuiging heeft. Hiervoor heb ik een geloof ontworpen. ‘Geloof Niks’. Bij dit geloof hoort een klein handboekje dat je met behulp van ‘Geloofsicoontjes’ kunt invullen. Deze ‘Geloofsicoontjes’ kun je op de markt kopen in een willekeurige set van vijf stuks om ze vervolgens te ruilen met anderen. Naast de Geloofsicoontjes kun je ook het handboek en merchandise kopen op de markt om hiermee aan te geven dat je ook Niks gelooft.

Hoofdvraag

Mijn onderzoeksvraag voor dit project was: Hoe kan ik meer bewustzijn creëren rondom geloof en religie? 
Gaandeweg is deze vraag een aantal keer veranderd. Aan het einde van het project ben ik terug gekomen bij mijn beginvraag.

Toegepaste onderzoeksmethodes binnen dit project

  • Moodboard/collage: Dit heeft mij vooral inzicht gegeven in datgene wat er al is. Hier heb ik inspiratie uit gehaald op verschillende momenten gedurende het project. Ik heb de moodboards en collages ook gezien als manier om best practice onderzoek op het gebied van ontwerp uit te voeren.
  • Ideation/brainstormen: Ik heb verschillende brainstorm technieken toegepast om op nieuwe ideeën te komen rondom mijn onderwerp, maar meestal was de brainstrom een combinatie met een peer review en feedback. Soms liep ik vast en dan hielp het mij om op een andere manier te kijken naar het werk dat ik al gedaan had en wat het me tot op dat moment al had opgeleverd. Vanuit hier kon ik vaak weer verder werken en met nieuwe ideeën aan de slag gaan.
  • Peer review/feedback: Zowel docenten, mede studenten als familie en vrienden hebben mij gedurende het project feedback gegeven. Iedere kans die ik kreeg om met mensen over mijn onderwerp te praten greep ik om op nieuwe inzichten te komen. Deze inzichten vond ik telkens heel waardevol en hebben mijn project op bepaalde momenten specifieker gemaakt en op andere momenten weer breder getrokken.
  • Schetsen: Om niet de hele tijd na te denken en te fantaseren heb ik regelmatig mijn ideeën geschetst. Dit zorgde er voor dat mijn project niet alleen in mijn hoofd zat maar ook op papier stond zodat ik er zelf ook weer op een andere manier naar kon kijken. Zo kon ik makkelijk terugvinden wat ik eerder had bedacht, was er een helder overzicht voor mijzelf gedurende het project en kon ik het ook beter overbrengen aan anderen waardoor ik mijn project beter begon te begrijpen.
  • Concurrentie analyse: Ik heb onderzocht welke religies er groot zijn, maar vooral welke er groot in Nederland zijn. Met deze analyse heb ik veel informatie verzameld over andere geloven en waar in het religieuze speelveld nog plaats was voor een nieuw geloof. Dit onderzoek heeft uiteindelijk een groot deel van mijn richting bepaald.
  • Blue Ocian: Om vanuit de concurrentie analyse duidelijk te kunnen zien waar er nog plek is voor een nieuwe stroming heb ik op verschillende vlakken gekeken naar de grote geloven. Zo heb ik onder andere een Blue Ocian ingezet op onderwerpen als kleur en symbolen. Hier kwamen verrassende inzichten uit, de kleur bruin was bijvoorbeeld nog vrij om te gebruiken. Deze en andere inzichten heb ik meegenomen in de rest van mijn project.
  • Bag Tour: Deze heb ik als een klein doelgroep onderzoek gezien. Ik wilde er achter komen welke merchandise ik het beste kon gaan maken om mijn doelgroep tegemoet te komen maar kwam er in dit onderzoek achter dat de doelgroep voornamelijk functionele voorwerpen in de tas heeft zitten. Echter kwamen er ook veel stempelkaarten of tegoedbonnen uit de tassen waarmee ik ben gaan experimenteren om uiteindelijk een kaarten actie te maken.
  • Enquête: Ik heb een enquête gemaakt omdat ik van mijn doelgroep wilde weten wat er bovenaan hun bucketlist stond zodat ik hier met mijn geloof op in kon spelen. Vrijwel iedereen gaf aan te willen reizen of een ander continent te willen bezoeken.
  • Expert interview/review/feedback: Om mijzelf verder te verdiepen in bepaalde onderwerpen heb ik verschillende experts om hulp en feedback gevraagd. Zo heb ik gesproken met Jorgen Koolwijk (CMD docent), Vincent Durivou (Ervaren tekstschrijver), Rosalie Ywema (Branding expert) en met mijn Seminar docenten Rob van den Idsert en Jelke de Boer. Ze hebben mij allemaal stappen verder geholpen in mijn project op het gebied van hun eigen specialisatie.
  • Prototyping: Van verschillende onderdelen binnen het project heb ik een prototype gemaakt om vanuit een ander perspectief hier naar te kijken. Deze prototypes waren veelal een test voor mijzelf om te zien of het werkte. Ook ervaarde ik de prototypes als erg waardevol en fijn wanneer ik feedback wilde vragen in de klas of aan docenten.

Evaluatie & conclusie

Het totale onderzoek heeft mij veel nieuwe inzichten opgeleverd. Ik had vooraf niet verwacht dat ik deze kant op zou gaan en ik heb me laten leiden door het creatieve proces wat ik erg eng vond toen ik eraan begon. Het is mij uiteindelijk goed bevallen en ik ben steeds enthousiaster geworden over mijn onderwerp en het gehele project waar ik in gedoken was. Ik heb geleerd om me meer open te stellen voor nieuwe dingen en soms gewoon iets te doen zonder er vooraf te veel over na te denken. Zo heb ik nu een geloof ontworpen voor mensen die niet gelovig zijn, maar wel geïnteresseerd zijn hierin of willen uitzoeken wat ze misschien wel geloven.

Overzicht creatief proces

Fase 1 – Wat zit er tussen hemel en aarde?

Ik vond het erg lastig om een thema te bedenken. Ik wilde iets gaan doen met geloof omdat ik dat altijd al een interessant onderwerp vond. Het project ben ik begonnen met oriënterend onderzoek. Ik ben op zoek gegaan naar inspiratiebronnen over religie en verschillende geloofsstromingen of levensovertuigingen. Zo inspireerde het boek De Cillestijnse Belofte van James Redfield mij erg door zijn spirituele kijk op het hiernamaals, James is volgens verschillende bronnen geïnspireerd door de psycholoog Carl Jung wie de uitgever was van een nazi-tijdschrift. Dit ontdekte ik toen ik onderzoek deed naar de bron. Het symbool dat ik uiteindelijk gemaakt heb, associëren verschillende mensen ook met de Jodenster en het swastika, dit heb ik niet opzettelijk zo gemaakt maar vond ik wel een verrassend interessante uitkomst. Ook het boek De Kabbalist over het Jodendom en de Tora, De wereld van Sofie over filosofie, Australië op blote voeten over het geloof van de oude Aboriginals en De kracht van Kristallen over edelstenen inspireerde mij om voor Religie als onderwerp te kiezen.

Boek bronnen
Boek bronnen

Films als Ghost, Just like Heaven, The sixth sense, Miracles from Heaven en de series The Good Place  en Lucifer hebben mij gedurende dit project geïnspireerd, hiermee kreeg ik vanuit verschillende perspectieven meer informatie over religie en geloof.

Wel is “geloof” of “religie” een heel erg breed thema en hier liep ik in de eerste week al tegen aan. Voor de eerste fysieke les had ik een edelsteen bij me omdat ik geloof dat edelstenen helende krachten hebben. Docent Rob gaf mij de feedback om het specifieker te maken en rade mij aan om naar grafstenen te kijken. Deze feedback begreep ik, ik ben begonnen met schetsen maar hier wilde ik niet mee verder omdat ik grafstenen niet fascinerend vind en het ook niet zag zitten om mijn hele project te richten op de dood en grafstenen. Wederom zat ik vast. Ik heb nog geprobeerd om de focus op de edelstenen te leggen en heb een stapel oude tijdschriften gepakt om hieruit een collage samen te stellen voor nieuwe inspiratie maar dit lukte mij helaas niet.

Grafstenen schetsen
Grafstenen schetsen
Stenen in sieraden
Stenen in sieraden

Jelke gaf mij na de les nog de tip om te kijken welk deel van religie ik nog wel leuk vond om me dan daar op te richten. Hij gaf aan dat ik wellicht mijn eigen religie kon ontwerpen.

Fase 2 – Een religie ontwerpen

Op advies van Jelke ben ik een stapje terug gegaan en heb ik de symbolen van verschillende religies geschetst in mijn dummy. Vervolgens probeerde ik hier patronen in te herkennen en kwam ik er achter dat er voornamelijk veel sterren, manen en zonnen terug te vinden zijn in deze symbolen.

Symbolen in dummy
Symbolen in dummy

Door de uitkomst van mijn vormonderzoek raakte ik enthousiast, ik heb vervolgens verschillende schetsen gemaakt voor een eigen symbool. Een symbool die alle religies kan samenvatten.

Eerste eigen symbolen
Eerste eigen symbolen
Schetsen voor een symbool
Schetsen voor een symbool

Hierna heb ik een planning gemaakt in de vorm van een concept poster, op basis van onderzoeksmethodes die ik wilde toepassen gedurende dit project. Hierin staan het thema religie en ontwerpen centraal..

Concept poster v1
Concept poster v1

Ik ben op basis van gekregen feedback op mijn concept poster, op zoek gegaan naar meer patronen in verschillende religies om een basis te creëren waarmee ik zelf een religie zou kunnen ontwerpen. Ik heb naar verschillende religies, Goden en symbolen bekeken om vervolgens te concluderen dat ik niet weet wat ik zelf geloof. Met deze missende basis was het voor mij erg lastig om een eigen geloof te ontwerpen.

Levensovertuigingen
Levensovertuigingen
Patronen van Goden
Patronen van Goden
Symbolen collectie
Symbolen collectie

Fase 3 – De zoektocht naar mijn eigen geloof

Ik wilde mijn gedachtes op papier zetten zodat ik er beter naar kon kijken en ben daarom gaan schetsen in mijn dummy. Vervolgens heb ik verschillende schetsen en tekeningen gemaakt die mij niets hebben opgeleverd. Evenals een interactief prototype dat ik probeerde te maken zonder duidelijk doel. Ik begon toe te geven dat ik wederom vast liep en heb met behulp van verschillende brainstorm technieken geprobeerd nieuwe inzichten te krijgen maar uiteindelijk had ik gewoon nieuwe feedback nodig die mij verder kon helpen. Op basis van feedback die Rob mij gaf, om me toch meer te focussen op de symbolen en er ook lichamelijke symbolen bij te betrekken ben ik deze met frisse moet in mijn dummy gaan schetsen.

Dummy gebaren schetsen
Dummy gebaren schetsen
Dummy symbool schetsen
Dummy symbool schetsen
Dummy schets 'fout'
Dummy schets ‘fout’
Dummy schets 'goed'
Dummy schets ‘goed’
Dummy wereldbeeld
Dummy wereldbeeld
Dummy deuren 1
Dummy deuren 1
Dummy deuren 2
Dummy deuren 2
Prototype
Prototype

Vervolgens wilde ik al deze schetsen, tekeningen en bevindingen samengevat in één totaal beeld. Ik heb gekozen om wederom een poster te maken waarop ik feedback kon vragen in de les. Het poster visualiseert dat iedereen na de dood terecht komt op de plek, van de religie waarin hij/zij geloofd. Hiermee wilde ik duidelijk maken dat het niet uit maakt waar je in gelooft maar dat je andere geloven wel moet respecteren.

Symbolen poster
Symbolen poster

In de les heb ik feedback over mijn poster gevraagd aan David. David is Messiaans Christelijk, hij heeft dus al een geloof en dat maakte mij nieuwsgierig naar zijn mening over mijn project. David vond het vanuit zijn geloof niet heel prettig dat ik “zijn religie aanraakte” met mijn poster. Hij gaf aan dat hij dit wellicht erger vond dan een compleet ander geloof, omdat hij dan gewoon kan zeggen dat het volgens hem niet waar is. Ook gaf David aan dat hij het nu een beetje ziet als een concurrerend geloof en dat mensen misschien hier voor zouden kiezen terwijl ze ook voor zijn geloof gekozen konden hebben. Vervolgens gaf Jelke mij de feedback dat mijn onderwerp nog steeds heel groot en vaag was. Dat het iets kleiner geschaald moest worden om het binnen negen weken realistisch te maken. Hij gaf de tip om het “geloof” weg te laten en het meer tastbaar te maken. Annique stelde mij de vraag waarom ik überhaupt gekeken heb naar andere religies, waarop ik gelijk antwoorde “je moet wel weten wat de concurrentie doet”. Jelke pikte deze opmerking op en gaf aan dat ik dan de concurrentie analyse ook wel echt moet doen op de manier zoals die hoort.

Het was in eerste instantie niet mijn doel geweest om de andere religies als concurrenten te zien, ik heb het onderzoek gedaan om patronen te ontdekken. Maar doordat David mijn religie als concurrent zag, begon ik er een beetje onbewust op die manier over na te denken en gaf Jelke mij een duwtje de marketing richting op. Zo ben ik het geloof gaan benaderen vanuit het perspectief van een marketeer en heb ik mijn eigen mening over het geloof wat meer opzij gelegd.

Fase 4 – Geloof ontwerpen vanuit het oogpunt van een marketeer

Ik heb hierin de grootste Nederlandse religies met elkaar vergeleken. Nadat ik iedere geloofsovertuiging plus en minpunten gegeven had op bepaalde onderwerpen, heb ik een Blue Ocian gemaakt en ontdekte ik waar in de grafiek nog ruimte is voor een nieuw geloof. Ik heb bij het maken van deze grafieken gebruik gemaakt van het CBS onderzoek over Religie in Nederland.

Concurrentie analyse
Concurrentie analyse
Blue Ocian
Blue Ocian

Uit deze Blue Ocian ontdekte ik dat er nog ruimte is voor een geloof zonder verhaal of rituelen, met begrip voor anderen en merchandise. Deze informatie in combinatie met het onderzoek van het CBS waaruit bleek dat 54% van de Nederlanders geen geloofsovertuiging heeft, heb ik besloten om een geloof te creëren voor mensen die niet gelovig zijn maar wel geïnteresseerd zijn in religie. Dit is mijn doelgroep geworden.

Het maken van deze concurrentie analyse heeft mij geholpen om een duidelijke focus te hebben binnen het project. Dit had ik schijnbaar nodig en het heeft mij geholpen om een volgende stap te maken richting het ontwerpen van een stijl voor een niet gelovige religie.

Fase 5 – De stijl voor een niet gelovige religie

Een belangrijk ontwerp onderdeel binnen een geloof, is toch een symbool. Dit zorgt voor herkenbaarheid. Ik wilde daarom vanuit mijn denkrichting als marketeer een visual style guide maken om hiermee een basis te leggen voor deze nieuwe geloofsuiting.

Ik wilde beginnen met het ontwerpen van een symbool en ben nog eens gaan kijken bij mijn eerdere pogingen om een symbool te ontwerpen. Dit keer heb ik de symbolen van mijn concurrenten ook beter bekeken en kwam ik tot de conclusie dat het symbool sterk en strak moest worden. Wel wilde ik er sterren, zonnen en manen in verwerken. Met deze basis ben ik gaan tekenen in Illustrator. Om het effect van zonnen, manen en sterren vorm te geven heb ik een ronde basis gepakt met ‘stralen’ die zowel de zon als sterren kunnen visualiseren. Uiteindelijk ben ik deze stralen dikker gaan maken, heb ik er meer en minder van gemaakt om met dit experiment uiteindelijk uit te komen bij verschillende symbolen die aan mijn eisen voldeden.

Symbolen iteraties
Symbolen iteraties

Het symbool rechts onderin sprak mij het meest aan en deze wilde ik op een andere manieren visualiseren. Uit mijn concurrentie onderzoek was gebleken dat er nog ruimte was voor merchandise dus ik wilde beginnen op een stukje stof. Met naald en draad heb ik op een sok het symbool geborduurd. Al snel kreeg ik door dat er aan de binnenkant van de sok een ster begon te ontstaan. Hier werd ik erg enthousiast van omdat het mijn doel was geweest om een ster te verwerken in het symbool. Nu had ik een symbool gekozen dat niet direct meer leek op een zon, maan of ster maar hier wel de basis van had en bleek dat er aan de achterkant toch een ster ontstond. Dit vond ik zo tof dat ik het symbool als basis voor de nieuwe religie gekozen heb.

Symbool op sok
Symbool op sok
Binnenkant sok
Binnenkant sok

Omdat de sok eigenlijk bedoeld was als merchandise en er uiteindelijk iets heel interessants uitkwam, wilde ik nog verder experimenteren met dit logo. Ik heb het uit karton gesneden om te zien of er nog andere bijzondere dingen te vinden waren aan het logo en ik heb de ster vorm in het logo geschetst en getekend. Dit leverde geen extra nieuwe inzichten op.

Symbool uit karton
Symbool uit karton
Schetsen van het logo
Schetsen van het logo
Symbool iteraties
Symbool iteraties

Nadat ik tevreden was over het symbool ben ik me bezig gaan houden met kleuren. Ik wilde geschikte huisstijl kleuren hebben bij deze nieuwe religie zodat de style guide gevuld kon worden. Ik ben begonnen met kleuronderzoek op basis van de psychologie. Ik heb de hoofdkleuren met eigenschappen naast elkaar in mijn dummy geschreven om vervolgens de interessantste eigenschappen bij elkaar op te tellen per kleur. Het doel hiervan was om 2 a 3 kleuren te kiezen met de meest geschikte psychologiesche eigenschappen. Uiteindelijk had de kleur blauw een ruime meerderheid aan punten gekregen en lagen de kleuren groen, oranje en bruin op een gedeelde 2e plaats. In eerste instantie heb ik gekozen om verder te gaan met de kleuren blauw, groen en oranje omdat oranje en bruin erg dicht tegen elkaar aanliggen in een kleurenpallet. Het lukte mij niet om deze drie kleuren random uit een kleurenpallet te prikken, ik besloot om op andere manieren de geschikte kleur te vinden en ben foto’s gaan maken van edelstenen, fruit en planten in de kleuren blauw, groen en oranje. Hier heb ik een collage van gemaakt waar ik met de app Adobe Capture kleurenpalletjes uit heb gehaald. Vervolgens heb ik deze kleurenpaletten naast elkaar gelegd om hier wederom een nieuw kleurenpallet uit te halen wat 3 primaire en 3 secundaire kleuren opleverde die mooi bij elkaar paste.

Psychologisch kleurenonderzoek
Psychologisch kleurenonderzoek
Edelstenen fotografie
Edelstenen fotografie
Fruit fotografie
Fruit fotografie
Natuur fotografie
Natuur fotografie
Kleur paletten
Kleur paletten

Met een basis van kleur en een symbool kon ik mijn style guide al redelijk vullen. Dit heb ik aangevuld met een zelf getekend lettertype en standaard beeldstijl regels als de gulden sneden en de regel van derden zodat er in visuele uitingen altijd ruimte is voor het symbool. Als laatste heb ik er nog mockups van merchandise in verwerkt en de style guide uitgeprint tot een Lo-Fi prototype.

Prototype Visual Style Guide - Voorkant
Prototype Visual Style Guide – Voorkant
Prototype Visual Style Guide - Symbool
Prototype Visual Style Guide – Symbool
Prototype Visual Style Guide - Kleuren
Prototype Visual Style Guide – Kleuren
Prototype Visual Style Guide - Lettertypes
Prototype Visual Style Guide – Lettertypes
Prototype Visual Style Guide - Beeldstijl
Prototype Visual Style Guide – Beeldstijl
Prototype Visual Style Guide - Merchandise
Prototype Visual Style Guide – Merchandise

Nadat ik deze style guide gemaakt had, kreeg ik de feedback om een uniek selling point te zoeken. Hiervoor ben ik wederom naar de concurrenten gaan kijken. Dit onderzoek heb ik gedaan op basis van symbolen, kleur en de beloftes die verschillende religies maken over de dood om inzicht te krijgen in de uniek selling points van deze religies en uit te kunnen zoeken op welke plekken in het religieuze speelveld nog ruimte is voor het nieuwe geloof in Niks.

Tabel overzicht concurrentie
Tabel overzicht concurrentie
Blue Ocean - logo's
Blue Ocean – logo’s
Blue Ocean - kleuren
Blue Ocean – kleuren

Uit de Blue Ocian met symbolen kon ik geen duidelijke conclusie trekken, deze ocian was overal vol, dus hier heb ik niks meer mee gedaan. De kleuren ocian daarentegen liet duidelijke patronen zien. De kleur bruin kwam ik in mijn onderzoek weinig tegen. Omdat uit mijn eerdere psychologische onderzoek ook al was gebleken dat de kleur bruin op basis daarvan geschikt was, heb ik gekozen om met deze kleur, in combinatie met blauw verder te gaan. De bruine tint die ik hiervoor gekozen heb is een kleur die dicht tegen het goud/oranje aanlicht en uit het kleurenpallet kwam dat ik eerder gemaakt had.

Fase 6 – Sparen als verdienmodel binnen een religie van Niks

Ik heb een Bag Tour gedaan bij een aantal niet gelovige studenten (de doelgroep) om er achter te komen wat voor voorwerpen als merchandise aan kunnen slaan. Hieruit ontdekte ik dat de doelgroep voornamelijk functionele spullen bij zich had, maar ook veel stempelkaarten en kortingsbonnen. Dit vond ik een verrassende uitkomst en het leek mij leuk om hier iets mee te doen. Toen ik dat voorlegde aan Rob gaf hij de tip om kortingskaarten te ontwerpen voor al de grote religies om hierin de verschillen te ontdekken. Voordat ik begon met het ontwerpen van kortingskaarten wilde ik eerst weten hoe andere ontwerpen er uit zagen. Ik heb daarom een collage gemaakt met verschillende kortingskaarten om hier inspiratie uit te halen voor mijn eigen ontwerp.

Bag Tour
Bag Tour
Stempelkaart en regels schets
Stempelkaart en regels schets
Collage stempelkaarten
Collage stempelkaarten

Terugkijkend op het concurrentie onderzoek, ontdekte ik dat eigenlijk iedere religie iets heel moois belooft na de dood. De mensen die niets geloven, geloven vaak dat er niks is na de dood, een leegte, zwart. Als dit het geval is moet mijn uniek selling point iets te maken hebben met het leven. Dit in combinatie met de uitkomsten van de Bag Tour besprak ik met Robin (klasgenoot) en zij gaf aan dat ik geen kortingskaart maar een bucketlist moest maken om deze twee uitkomsten te combineren. Dit was ik van plan alleen had ik hier de juiste woorden nog niet voor gevonden. Het gesprek met Robin had mij daarom erg geholpen.

Om een geschikte bucketlist/stempelkaart te maken wilde ik onderzoeken wat de doelgroep nu bovenaan hun eigen bucketlist heeft staan. Hiervoor heb ik een enquête gedeeld. Er zijn 16 relevante antwoorden op de enquête gekomen en eigenlijk iedereen gaf aan dat die een reis wil maken of een ander continent wil bezoeken. Dit heb ik dan ook meegenomen in mijn ontwerp.

Enquête uitslagen bucketlist
Enquête uitslagen bucketlist
Stempelkaarten v1
Stempelkaarten v1

Naast een stempelkaart voor mijn religie wilde ik ook het advies van Rob opvolgen en een stempelkaart voor de andere grote religies ontwerpen. Voor deze religies heb ik gekozen om hun eigen regels te gebruiken als basis. Wanneer je een goed leven leid, kom je uit op de beloofde plek. Bij mijn geloof is dit anders. Als je de stempelkaart van mijn geloof vol hebt kom je na de dood nergens uit maar heb je wel een goed leven gehad. Met die gedachten heb ik voor de drie grootste geloven in Nederland en het geloof in het vliegend spaghetti monster een stempelkaart gemaakt.

Stempelkaarten v2
Stempelkaarten v2

Fase 7 – Toewerken naar de expositie

Op basis van de eerste versie stempelkaarten heb ik feedback gevraagd aan Jorgen Koolwijk (CMD docent met branding expertise). Ik heb een gesprek met Jorgen aangevraagd omdat ik vanuit het branding oogpunt graag feedback wilde ontvangen, om te verwerken in het ontwerp zodat dit op een hoger niveau getild kon worden. Jorgen gaf in een open feedback gesprek aan dat de inhoud veel specifieker kon. Ook gaf hij het advies om het meer op mijzelf te betrekken en toch persoonlijker te maken. Door het gesprek begon ik mij meer te beseffen waar het nieuwe geloof om draait. Het gaat om de zin van het leven. Ook stelde Jorgen de vraag “Hoe ga je zorgen dat mensen zich aansluiten bij dit geloof? Een politieke partij is misschien ook te vergelijken met een religie”. Deze vraag vond ik erg interessant omdat ik hiermee een link begon te zien voor mijn expositie. Jelke gaf later de tip om eens te kijken naar een speelelement, voetbalkaartjes en Pokémon kaarten, bordspellen, advent kalenders enz. Kaartjes om te sparen, spraken mij het meest aan omdat dit in lijn was met de kaarten waar ik al mee bezig was. Wanneer mensen deze kaartjes sparen, ruilen en verzamelen ontstaat er een spelelement.

Mijn visie op dit moment voor de expositie is dan ook om een aantal series aan kaartjes te maken en deze per 5 te verpakken. Mensen kunnen dan bij mijn marktkraam deze kaartjes kopen evenals een boekje waar ze de kaartjes in kunnen bewaren. Op deze manier creëer ik een verdienmodel als marketeer binnen het domein van religie.

Om te beginnen wilde ik het boekje ontwerpen in de vorm van een ‘bijbel’ voor mensen die niet gelovig zijn. Dit boekje heeft als doel om hem zelf in te vullen. Om een geschikt ontwerp te maken op het boekje, heb ik verschillende gelovige geschriften naast elkaar gelegd. De conclusie die ik hier uit kon trekken was dat er voornamelijk effe kleuren op de achtergrond zaten, kleine beelden of iconen op de voorkant met een ondersteunende tekst en een titel. Dit was dan ook de basis waar ik mee verder ging.

Bijbel collage
Bijbel collage

Omdat ik het belangrijk vond, dat de tekst direct duidelijk is op zowel het boekje als de kaartjes heb ik aan een ervaren Tekstschrijver (Vincent Durivou) gevraagd hoe ik dit het beste kon aanpakken. Ik heb mijn ideeën aan hem voorgelegd en hij gaf mij de tip om als titel van de kaartjes Geloofsiconen of Geloofsicoontjes te kiezen. “Het woord ‘icoon’ betekent ‘plaatje’ en kennen we natuurlijk van de afbeeldingen op de computer en de telefoon, maar het heeft ook een religieuze betekenis. Een icoon is dan een afbeelding die het geloof tastbaar maakt. Het verkleinwoord ‘Geloofsicoontjes’ klinkt iets speelser en ligt dichter tegen ‘voetbalplaatjes’ aan”. Als ondertitel of slogan gaf hij de tip: “’Welk beeld heb jij van religie?’ Ook het woord ‘beeld’ betekent natuurlijk letterlijk ‘plaatje’. ‘Welk plaatje heb jij? Zullen we ruilen?’ Maar het staat ook voor ‘indruk’, ‘idee’ en ‘imago’”. Als extra tekst of voor op het boekje gaf hij de volgende zin als tip: “Ruil kaartjes en wissel van gedachten”. Deze input vond ik heel waardevol maar vooral de onderbouwing die hij er bij gaf sprak mij erg aan. Ik heb een eerste Lo-Fi versie van een boek-kaft gemaakt om deze later te graveren in het boekje zodat het er mooi en professioneel uit komt te zien.

Bijbel van Nix v1
Bijbel van Nix v1
Bijbel van Nix v2
Bijbel van Nix v2

Omdat ik de kaartjes naast tekstueel ook visueel aantrekkelijk wil maken, ben ik voor de branding naar Rosalie Ywema gestapt. Zij is een oud CMD-er en heeft inmiddels een eigen bureau gespecialiseerd in branding. Rosalie gaf mij de tip om een strak lettertype zonder versieringen te gebruiken en eens naar de Happinez kaarten te kijken als voorbeeld. Deze kaarten hebben hele abstracte tekeningen, een los boekje verteld de betekenis van de kaarten. Dit is dan ook mijn inspiratie en basis voor het ontwerpen van de kaartjes die ik wil gaan exposeren.

Omdat ik het belangrijk vind dat mensen de ‘Geloofsicoontjes’ kunnen bewaren, weg geven en ruilen ging ik nadenken over manieren om ze toch in het handboekje te verwerken. Al snel kwam ik op het idee om hier ‘fotohoekjes’ voor te gebruiken. Dit heb ik met de eerder ontworpen kaartjes getest en ik ontdekte dat sommige teksten onder het fotohoekje vallen. Dit zijn dingen waar ik voor het eindwerk rekening mee ga houden.

Geloofsicoontje in dummy
Geloofsicoontje in dummy

Toekomstplannen

Na dit project zou ik een webshop kunnen maken waarop de boekjes, de kaartjes en de merchandise te koop wordt aangeboden. Dit lijkt mij persoonlijk erg tof om te doen maar voor de expositie wil ik het analoog houden bij een marktkraam, om het gevoel van samenzijn en harmonie meer aan te moedigen. Mijn expositie zal bestaan uit een marktkraam waar het ‘Geloof Niks’ verkocht wordt.

Bronnen die ik onder andere heb geraadpleegd om extra informatie te verzamelen over de verschillende religies

Katholiek (1, 2), Islamitisch (1, 2), Jodendom (1, 2, 3), Hindoeïsme (1), Boeddhisme (1), Vliegend Spaghetti monster (1), New Age (1), Atheïsme (1, 2, 3) en een bron die deze geloven al naast elkaar heeft gelegd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.