HELP HET KORAAL

RESEARCH PROPOSAL KORAAL

INLEIDING 

Het gaat slecht met de koraalriffen op de wereld en nu klinkt het voor ons, als klein kikkerlandje, ver weg voor deze tropische zoogdieren onder water (Portier, 2018). Maar iedereen heeft er baat bij dat deze mooie kleurrijke zoogdieren blijven bestaan. Zo beschermen ze de kusten door onder water de golfenergie af te remmen en gebruiken onderzoekers organische stoffen uit het koraal om medicijnen te maken tegen astma, kanker en reumaklachten. Daarnaast is het gewoon een heel mooi natuurverschijnsel dat het koraal als een soort kleurrijke deken over de bodem van de oceaan ligt. 

Dit onderwerp heeft mij geraakt nadat ik de documentaire van David Attenborough (Fothergill, Hughes & Scholey, 2020) heb gekeken ‘a life on our planet’ en de film ‘my octopus teacher’ (Ehrlich & Reed, 2020). In deze twee Netflix uitingen komt één onderwerp terug: het koraalrif dat steeds sneller dood gaat, doordat ik in korte tijd zo veel informatie tot me kreeg is deze seminar perfect om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen bij andere mensen. 

Mijn doel met dit project is om mensen te informeren over de impact van koraal op ons leven. Naar mijn mening is het van groot belang dat mensen weten hoe belangrijk koraalriffen in het ecosysteem zijn en dat, wanneer het dood blijft gaan, het grote gevolgen heeft op de rest van de aarde. 

SCOPE, DEFINITIE, KADERS  

Door veel onderzoek te doen naar het koraal kom ik er achter hoe belangrijk koraal is voor de aarde. Daarnaast krijg ik een beter beeld over hoe het koraal leeft en dus ook dood gaat, hoe dit veel te snel gaat en wat het gevolg is van deze dode oceaan bodem op onze mensen. Ik zal niet op zoek gaan naar een oplossing om dit proces tegen te gaan, daar is simpelweg te weinig tijd voor. Ik wil met deze kans een bewustwording creëren bij mensen zodat ze stil blijven staan bij het feit hoe belangrijk de koraalriffen zijn. 

Dit onderzoek zal uitleiden tot inspiratie voor andere mensen om dit verhaal voort te zetten, hoe meer mensen bewust zijn van het probleem hoe beter het kan uitpakken voor daadwerkelijke acties en daden. Het verhaal kan in verschillende uitingen plaats vinden het kan bijvoorbeeld een poster, documentaire of product worden. Ik wil koraal centraal zetten op verschillende vlakken: het belang, structuur, vorm..

De onderzoeksvragen die ik hierbij heb opgesteld zijn:

HOOFDVRAAG 

Welke bijdrage heeft het structuur van het koraalrif op het ecosysteem?

DEELVRAGEN

Waarom is de structuur van koraalrif zo uiteenlopend?

Wat is het grootse probleem voor de vermindering van koraalrif?

Welke overeenkomsten zijn er tussen de verschillende koralen in de structuur? 

Hoe beïnvloed de mens de de structuur van het koraal (mens met zuren).

METHODE 

De methodes die ik ga toepassen zullen gedurende 10 weken met elkaar samenwerken, ik wil deskresearch in de vorm van artikelen lezen, documentaires kijken en podcast luisteren combineren met het fysiek uitwerken van experimenten. De informatie die ik hierbij krijg kan ik weer toepassen in een verder stadium wanneer ik bezig ben met het uitwerken van verschillende experimenten. De eerste experimenten zullen gebaseerd zijn op de structuur van het koraal, hierbij is klei het perfecte start punt. 

Er zijn al verschillende onderzoekteams bezig om de verslechtering van het koraalrif tegen te gaan zodat het koraal beter tegen de snelle klimaatverandering kunnen(Vogel, z.d.). Wanneer het 1 graad te warm is in de oceaan kan een koraal al stervende gaan, wanneer dit niet binnen enkele weken hersteld is zullen de algen wegblijven en zal het koraal dood gaan. Er zijn al veel onderzoekers bezig met koraal, een expert interview kan mij andere inzichten geven over het koraal. Wanneer ik vast loop op een punt lijkt het mij handig om deze methode toe te passen zodat ik een andere invalshoek krijg op een onderwerp waar iemand veel van af weet. 

VERWACHTING 

Ik verwacht dat deze zoektocht mij veel energie zal geven, naast het feit dat dit onderwerp maatschappelijk van belang is vind ik het belangrijk om mensen meer bewust te maken van deze situatie. Ik verwacht een onderzoek dat zal leiden tot een bewustmaking bij zo veel mogelijk mensen, wanneer er zoveel mogelijk mensen hiervan af weten zal er meer actie kunnen ondernomen worden. 

RELEVANTIE

Dit onderzoek is interessant voor vele mensen, omdat vrijwel de hele aarde in contact staat met dit onderwerp heeft het zeker baat bij het bewustmaken van de verslechtering van het klimaat bij mensen. Deze bewustwording is van belang omdat dit onderwerp al een aantal jaar speelt, de eerste documentaire is in 1938 opgezet en 3 jaar later is het stervende nummer van koraal op zijn hoogste (nu hoger dan toen), waneer de temperatuur blijft stijgen zal het nog 15/20 jaar duren totdat er alleen nog maar dood koraal op de aarde is. Zoals al eerder benoemd heeft dit erge gevolgen voor het ecosysteem en dus ook op de mensen. 

BRONNEN  

NOS Special. (z.d.). Een kleurrijke wereld sterft. Geraadpleegd op 18 november 2020, van https://scroll.lab.nos.nl/een-kleurrijke-dood/#12960

Portier, R. (2018, 3 januari). Het koraal sterft uit: Zes dingen die je moet weten. Geraadpleegd op 18 november 2020, van https://nos.nl/artikel/2210308-het-koraal-sterft-uit-zes-dingen-die-je-moet-weten.html

World Heritage coral reefs likely to disappear by 2100 unless CO2 emissions drastically reduce. (2017, 23 juni). Geraadpleegd op 18 november 2020, van http://whc.unesco.org/en/news/1676/

Vogel, M. (z.d.). Wat is koraal? Geraadpleegd op 18 november 2020, van https://npofocus.nl/artikel/7733/wat-is-koraal

Fothergill, A. (Producent) & Fothergill, A (2019) OurPlanet (Natuur documentaire) Verenigd Koninkrijk: Silverback Films

Fothergill, A (Producent) & Hughes, J, Scholey, k (2020) A life on our planet (Naruur documentaire) Verenigd Koninkrijk: Altitude Film

Ehrlich, P (Producent) & Reed, J (2020) My octopus teacher (documentaire) South Africa: Millennium Docs Against Gravity

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *