Research Proposal – De samenvoeging van kunst en architectuur

Research Proposal

[aesop_image img=”https://cmdstudio.nl/studio-sem-01-d-20/wp-content/uploads/sites/60/2021/04/Stadhuis-Den-Haag-scaled.jpg” panorama=”on” imgwidth=”500px” align=”center” lightbox=”on” captionsrc=”custom” captionposition=”center” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

Projectnaam: De samenvoeging van kunst en architectuur

Student: Luca van den Brink

Studentnummer: 1740666

Klas: JDE STUD 1

Periode: D

Jaar: 2020-2021

Inleiding

Studio Seminar, een vak waarbij iedereen altijd volledig vrij is over hoe hij/zij zijn of haar werk gaat maken, creatief proces gaat doorlopen en waar er geen goed of fout is in de uitvoering, alleen sturing. Voor het vak Studio Seminar ga ik mij richten op het onderwerp wat ik ‘’de samenvoeging van kunst en architectuur’’ heb genoemd.

Mijn motivatie hiervoor was een gevalletje pech hebben dat ik de opdracht niet voorbereid had en een hele goede ingeving. Je kan me zien als een soort zweverig persoon die vol in de realiteit leeft. Ik vind architectuur hoe nieuw of oud het ook is, altijd wel al interessant. Daarbij ben ik ook zo een type dat, als de mogelijkheid er is, ik uren naar een kunstwerk kan kijken en mijzelf afvraag wat de kunstenaar hier nou eigenlijk mee wil zeggen. Ook hier maakt eeuwen oude kunst, of kunst welke gisteren geproduceerd is geen verschil. Ik zeg kunst, omdat ik de vormen van uitingen waarmee ik wil werken vrij en open wil laten. Ik neig zelf wel naar tekenen en schilderen, maar er kan maar zo ook iets van klei gemaakt uit komen en dat vind ik mijn proces. Het doel van deze Seminar is om er echter te komen hoe kunst en architectuur elkaar soms raken en hoe dit in zijn werk gaat. Ook ben ik benieuwd wat de lat is. Waar is architectuur nou kunst bijvoorbeeld en wanneer is kunst nou kunst…

De verwachting is dat ik na al dat onderzoek en experimenten voor mijzelf weet waar kunst en architectuur elkaar versterken, raken en van elkaar verschillen en hoe een architect te werk gaat. Daarnaast wil ik tijdens de expositie de kijker laten verbazen over wat er allemaal mogelijk is als het gaat om architectuur in kunstzinnige vormen. Het is interessant voor jou en mij, voor de mensen die alleen van architectuur houden, voor de mensen die alleen van kunst houden en voor de mensen die van geen van beide houden.

Context

Ik zou graag willen praten over welke uitbundige experimenten ik ga doen, maar dat weet ik nog niet. Wel weet ik dat ik wil experimenteren met kunst in architectuur. Dit houd voor mij in dat ik verschillende stijlen architectuur wil gaan onderzoeken en na wil gaan maken. Ook de soorten stijlen van kunst in architectuur en de uitingen hierin wil ik gaan onderzoeken. Ik wil gaan experimenteren hoe ik bepaalde architecturale keuzes maak. Ik wil gaan bouwen, gaan tekenen gaan kleien en bovenal gaan leren hoe architectuur kunst word en hoe kunst in architectuur gezien word en wat dit met andere mensen doet. Ook wil ik er achter komen wat een architect beweegt om iets te maken en hoe verschillende stijlen van kunst kunnen zorgen voor een geweldig architecturaal ontwerp en het vormgeven van de ruimte in het speciaal.

Ik wil dus onderzoeken welke keuzes er gemaakt worden bij het vormgeven van een gebouw of architecturaal ontwerp. Ik wil oefenen om als een architect te kunnen tekenen. Hier heb ik wellicht iets aan als ik een uiting wil gaan maken. Kunst is heel breed en ik wil voor mijzelf onderzoeken welke soort kunstzinnige uiting er bij mij past.

Methode

Natuurlijk leeft dit hele project op experimenten en deze wil ik dan ook elke week uit gaan voeren. Ik wil mij per week gaan focussen op een ander soort experiment wat te maken heeft met architectuur, wat te maken heeft met kunst (in welke vorm dan ook). Ik mij zoals eerder beschreven gaan richten op wat architecturaal ontwerp is en waarom architecten wat maken. Ook wil ik per week een kunstzinnig experiment doen met de architectuur in de gedachten.

Ik wil onderzoeken welke vormen van architectuur geliefd is bij de mensen en waarom en welke vormen van kunst terug te vinden zijn in architectuur en wellicht welke kunstenaar hiermee te maken heeft. Elke week maak ik een overzicht van wat ik onderzocht, gemaakt en gedaan heb. Ik wil mijn reis weergeven binnen dit seminar en de onderzoeken kan ik doen door middel van deskresearch, interviews, video’s, Webinars etc.

Conclusie

Na deze uiteraard leerzame Studio Seminar verwacht ik dat ik meer weet over de gedachtegang van architecten, maar ook dat ik kunstvormen en architecturaal ontwerp van elkaar kan scheiden. Daarnaast wil ik zo goed mogelijk beeld overbrengen voor de kijker tijdens de expositie waarbij ze verbaasd worden over de mogelijkheden van architectuur, welke stromingen hierbinnen zijn, hoe de verschillende stijlen te onderscheiden zijn en hoe ik kunst en architectuur heb weten samen te voegen.

Ik wil door middel van de expositie de gedachtegang van mensen veranderen tegenover architectuur en kunst.

Bronnen

De-architect. (2013, november 6). kunst en gebouwen. Opgehaald van de architect: https://www.dearchitect.nl/architectuur/blog/2013/11/kunst-en-gebouwen-10192776?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.37781027.143160727.1619092472-411682682.1614777257

JUNTE, J. (2016, september 23). Op het snijvlak van kunst en architectuur. Opgehaald van architectuurNL: https://www.architectuur.nl/platform-jong-talent/anne-dessing-op-het-snijvlak-van-kunst-en-architectuur/

PaulRutten-LauranSchijvens. (2014, november). Ontwerpend Onderzoek Architectuur. Opgehaald van nadr: http://www.academiearendonk.be/volwassenen-18jaar/architecturaal-ontwerp

Vliek, L. (2018, november 28). Onderzoek naar grens tussen kunst en architectuur. Opgehaald van Bton: https://www.bton.nl/artikel/281118/onderzoek-naar-grens-tussen-kunst-en-architectuur

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *